Helena Ondriášová - vzdělávání

v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí, zaměřené na speciální ochranu na úseku deratizace, desinfekce a desinsekce

Nabídka pořádaných akcí

Doplnění vzdělání

  • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Školení a zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • Školení ke změnám v legislativě nebo v technických normách v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně
  • Příprava k ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
  • Zkoušky dle z.309/2006 Sb. OZO
  • Periodické zkoušky podle zákona č. 309/2006 Sb.

Akreditace MŠMT č. 18 036/05-20/243
Koncesní listina č. 380701-41709


Slévárenská 6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory :: 59 661 8661, 737 868 056 :: kort.ondriasova@tiscali.cz